Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra công tác VSATTP tại Thanh Ba
  • Cập nhật: 12/05/2020
  • Lượt xem: 1281 lượt xem

Để bảo đảm ATTP trong tháng an toàn VSTP, Ngày 11/5, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác VSATTP tại các sở kinh doanh buôn bán tạp hóa, cửa hàng ăn uống và sản xuất trên địa bàn huyện,


Tại các cơ sở kiểm tra, Đoàn đã kiểm tra về hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm; nhãn mác sản phẩm; nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP; giấy chứng nhận sức khoẻ, tập huấn kiến thức VSATTP đối với người lao động; điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người… Qua kiểm tra thực tế nhìn chung, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh đều chấp hành đúng các quy định về VSATTP. Bên cạnh đó còn có một số cơ sở kinh doanh, một số sản phẩm còn thiếu nhãn mác, hóa đơn, phiếu công bố chất lượng của nhà sản xuất, một số hàng hóa sắp xếp chưa khoa học… Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và nhắc nhở, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh, buôn bán phải nghiêm túc khắc phục ngay những lỗi vi phạm để đảm bảo VSATTP cho người tiêu dùng.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì chính người sản xuất, kinh doanh cần nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đó, tuyên truyền đến người tiêu dùng cần phải lựa chọn thực phẩm an toàn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Phối hợp với ngành chức năng phát hiện, tố giác kịp thời những cơ sở vi phạm VSATTP để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Quang Mạnh - (Đài TT Thanh Ba)