Đảng bộ cơ quan UBND huyện Thanh Ba tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025
  • Cập nhật: 25/05/2020
  • Lượt xem: 2233 lượt xem

Ngày 22/5/2020, Đảng bộ cơ quan UBND huyện Thanh Ba tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có thường trực huyện ủy – UBND huyện cùng 176 đảng viên đến từ 20 Chi bộ trực thuộc.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan UBND huyện Thanh Ba  đã đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo các Chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực và cùng toàn huyện Thanh Ba đạt được những kết quả quan trọng. 17/19 tiêu chí đạt và vượt so với nghị quyết đại hội. Đảng bộ UBND huyện đã tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình hành động đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện;  tốc độ giá trị tăng thêm bình quân hàng năm là 7,1%  tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2019, huyện Thanh ba có 16 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 38 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,19% đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,7% . Trong nhiệm kỳ Đảng bộ kết nạp thêm được 40 đảng viên mới đạt 133% kế hoạch, 100% các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% cán bộ Đảng viên thực hiện tốt nội quy quy chế cơ quan, Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể hàng năm đều xếp loại vững mạnh hoàn thành tốt và suất xắc nhiệm vụ. Với chủ đề nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy đoàn kết; dân chủ tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên”, Đảng bộ cơ quan UBND huyện Thanh ba phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng bộ hàng năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% gia đình cán bộ đảng viên trong đảng bộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan xanh-sạch- đẹp, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa. 

Với tinh thần tập chung dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện Thanh Ba  khóa V nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.