Thủ tục tách sổ hộ khẩu

Tôi đang sinh sống ở phường Vân Phú, thành phố Việt Trì. Vừa rồi tôi có xuống Công an thành phố Việt Trì để tách sổ hộ khẩu từ sổ chính của bố mẹ tôi vì tôi đã có gia đình riêng, tuy nhiên Công an thành phố Việt Trì có trả lời là muốn tách sổ hộ khẩu thì phải có bìa đất riêng. Tôi muốn hỏi như vậy có đúng không? Tôi xin cảm ơn./.

Công an tỉnh trả lời câu hỏi của ông(bà) Nguyễn Văn Tiến hỏi về Thủ tục tách sổ hộ khẩu như sau: 

 

- Khoản 1, Điều 27, Luậtt Cư trú quy định: "Trường hợp có cùng 1 chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu...". 
- Khoản 2, Điều 27, Luật Cư trú và Khoản 5, Điều 10, Thông tư số 35/20l4/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Cư trú quy định về thủ tục tách sổ hộ khẩu: Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đồng ý cho tách sổ hộ khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm. Khi tách sổ hộ khẩu không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp.
Như vậy, trường hợp của công dân trên được tách sổ hộ khẩu mà không cần phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng.