Thủ tục đăng ký biển số xe

Tôi có hộ khẩu tại huyện Thanh Ba, hiện đang làm việc tại thành phố Việt Trì. Tôi vừa mua lại 1 chiếc xe máy cũ tại TP Hà Nội, vậy tôi có thể đăng ký biển số xe tại Công an tỉnh được không? Trân trọng cảm ơn.

Câu hỏi của ông(bà) Nguyễn Văn Bình hỏi về Thủ tục đăng ký biển số xe như sau: 


- Điều 3, Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định: Công huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình.

Công dân Hoàng Ngọc Thắng có hộ khẩu tại huyện Thanh Ba nên sẽ thực hiện đăng ký xe tại Công an huyện Thanh Ba, không đăng ký xe tại Công an tỉnh.