Điều kiện đăng ký tạm trú

Tôi muốn hỏi nếu có hộ khẩu thường trú tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì thì có được đăng ký tạm trú tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì không?

Công an tỉnh trả lời câu hỏi của ông(bà) Ngô Duy Mạnh hỏi về Điều kiện đăng ký tạm trú như sau:

 

Điều 30 Luật cư trú quy định: “… người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn”.

Như vậy, trường hợp của anh Mạnh nếu anh có hộ khẩu thường trú tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì thì theo quy định anh được đăng ký tạm trú tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.