Làng nghề đan cót và nứa chắp tại Đỗ Xuyên
03/07/2019 14:48

Xuôi về phía nam của huyện, du khách sẽ được "mục sở thị" sản phẩm “độc nhất vô nhị” tại làng nghề Đỗ Xuyên.