Các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng tại Thanh Ba
  • Cập nhật: 20/11/2018
  • Lượt xem: 1184 lượt xem

Huyện Thanh Ba có tổng số 19 di tích lịch sử văn hóa.

Huyện Thanh Ba có tổng số 19 di tích lịch sử văn hóa. Trong đó:
- Có 02 đền được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia: Đền Du Yến xã Chí Tiên, Đình Mạo Phổ xã Lương Lỗ.
- Có 03 chùa được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Chùa Thọ Khuê xã Yển Khê, chùa Bảo Sái xã Lương Lỗ, chùa Minh Linh xã Đông Thành.
- Có 01 nhà thờ họ được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Nhà thờ họ Lê Kim xã Hoàng Cương
- Có 13 đình, đền được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Đền Năng Yên xã Năng Yên; Đình Vàng, đình Ngõa xã Yển Khê; Đình Trại xã Đồng Xuân; đình Mạn Lạn xã Mạn Lạn; Đền Mánh xã Ninh Dân; Đình Bộ Đầu xã Lương Lỗ; Đình Cả, đình Phao Thanh xã Thanh Hà; Đình Chẻm xã Khải Xuân; Đình Đông Thượng xã Đông Thành; Đình Cóc, đền Thông xã Thanh Xá.

Múa cánh tiên tại lễ hội đền Du Yến, xã Chí Tiên

Tình hình tổ chức lễ hội, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại các di tích hàng năm vẫn được thường xuyên diễn ra theo phong tục của từng địa phương, mọi hoạt động lễ hội diễn ra lành mạnh, ổn định theo đúng quy chế lễ hội của nhà nước.