Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổng kết mô hình sản xuất rau an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiêm tại xã Hoàng Cương
  • Cập nhật: 19/12/2019
  • Lượt xem: 2830 lượt xem

Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sản xuất rau an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiêm theo hướng cánh đồng mẫu lớn thuộc dự án WB7 tại xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba.

Với mục tiêu cải thiện sản xuất nông nghiệp có tưới trên địa bàn tỉnh, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh và chuyển giao các tiến bộ KHKT cho bà con nông dân trong vùng dự án làm cơ sở để nhân rộng sản xuất; trong vụ đông năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với huyện Thanh Ba chọn xã Hoàng cương để xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, khung vòm nilon để sản xuất thâm canh rau theo hướng cánh đồng mẫu lớn với quy mô 11 ha. Có 206 hộ dân tham gia, trong đó, có 5 ha rau ăn lá, 1ha rau che vòm nilon và 5ha dưa chuột.

Kết quả: Do áp dụng đồng bộ các tiến bộ KHKT và có sự hợp tác liên kết hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất của các hộ nông dân nên chi phí đầu tư sản xuất giảm (giảm thuốc BVTV, giảm công lao động), năng suất cao hơn đồng đều so với tập quán canh tác của bà con trước đây. Qua đánh giá, năng suất rau an toàn sử dụng khung vòm nilon tăng 11,3% so với đối chứng, cho lãi trên 2, 2 triệu đ/sào, cao hơn so với đối chứng là 380.000đ /sào.

Mô hình đã giúp địa phương đưa được giống mới vào sản xuất, chọn được giống rau phù hợp chất lượng cao, triển vọng cho những vụ sau mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc biệt hạn chế tối đa thiệt hại trong sản xuất rau màu do các điều kiện bất thuận của thời tiết như mưa rào, sương muối gây ra./.

Thu Hà - Đài TT Thanh Ba