Thanh Ba phấn đấu gieo trồng trên 1.500ha cây vụ đông
  • Cập nhật: 02/10/2020
  • Lượt xem: 328 lượt xem

Đến thời điểm này, diện tích lúa mùa của huyện Thanh Ba đã cơ bản thu hoạch xong, tạo quỹ đất cho gieo trồng cây vụ đông.


Theo kế hoạch vụ Đông năm 2020, huyện Thanh Ba phấn đấu gieo trồng trên 1.500 ha; trong đó các cây trồng chính như: Cây ngô: 800 ha; khoai lang: 100 ha; rau các loại: 480 ha; các cây trồng khác hơn 100ha. Đến nay bà con nông dân đã trồng được khoảng 830 ha cây vụ đông, chủ yếu là ngô và rau màu. Để nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế, UBND huyện Thanh Ba chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật canh tác…. Huyện chỉ đạo đẩy mạnh và khuyến khích dồn thửa đổi ruộng nhằm đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba