Hội nghị đầu bờ đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất vụ mùa năm 2019
  • Cập nhật: 10/09/2019
  • Lượt xem: 3397 lượt xem

(Thanh Ba) - Sáng 09/9/2019,UBND huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất vụ mùa 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Vụ mùa năm 2019, huyện Thanh Ba gieo cấy 2.715 ha lúa, 385ha ngô, 81ha lạc và trên 564 ha rau các loại. 

Qua đánh giá sơ bộ, năng suất lúa bình quân ước đạt 52,5 tạ/ha, đạt 108 % so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong vụ mùa năm nay, huyện đã đưa mô hình giống lúa chất lượng cao J01 vào trồng thử nghiệm 2ha tại xã Lương Lỗ theo phương pháp áp dụng đồng bộ các tiến bộ KHKT và cho kết quả khả quan năng suất đạt 200 - 205kg /sào tương đương từ 55,6 – 55,9 tạ/ha so với giống đối chứng tăng từ 5- 6 tạ/ha. 

Sau khi đi thăm đồng, đánh giá kết quả tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định vụ mùa năm 2019 với sự chỉ đạo và thực hiện tích cực nên diện tích, năng suất sản lượng hầu hết các cây trồng đều đạt khá so với kế hoạch và cùng kỳ. Trong vụ này, diện tích lúa chất lượng cao trên địa bàn huyện đạt 951,8ha, tăng 11ha. Nhờ tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, công tác khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh được thực hiện tốt nên không có dịch bệnh xảy ra. 

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các xã thị trấn cần tập trung theo dõi diễn biến thời tiết, tiến hành công tác thu hoạch vụ mùa và triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2019./.


Thu Hà – Đài truyền thanh Thanh Ba