Bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 90 cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở năm 2020
  • Cập nhật: 30/09/2020
  • Lượt xem: 254 lượt xem

Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Ba vừa tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở năm 2020.


Tham gia lớp học có 86 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ban thường vụ và BCH các hội phụ nữ ở cơ sở. Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên được nghe các đồng chí là lãnh đạo hội phụ nữ huyện giới thiệu và trao đổi 1 số nội dung cơ bản của Nghị quết ĐH đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025; 1 số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Phụ nữ các cấp; Kỹ năng tuyên truyền BHYT, BHXH tự nguyện; Cách thức triển khai có hiệu quả mô hình “5 không, 3 sạch”....

Đợt tập huấn lần này giúp cho cán bộ Hội cơ sở nắm chắc những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội, cách làm hay và có khả năng vận dụng vào việc xây dựng mô hình mới, tổ chức các hoạt động tại cơ sở, từng bước đổi mới hình thức sinh hoạt hội, thu hút hội viên. Đồng thời đây cũng là dịp để các cán bộ hội phụ nữ cơ sở được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội, từ đó vân dụng sáng tạo vào hoạt động thực tế của mỗi địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày ngày vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hải Minh - ĐTT