Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh khảo sát tại Thanh Ba
  • Cập nhật: 25/10/2019
  • Lượt xem: 3476 lượt xem

(Thanh Ba) - Vừa qua, Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh Phú Thọ đã có buổi khảo sát công tác lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại huyện Thanh Ba.

Trước khi làm việc tại huyện, Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã đến tham quan quan thực tế, nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 2 hợp tác xã điển hình của huyện đó là: HTX Rau an toàn xã Đỗ Xuyên và HTX Gai xanh Trường Thịnh xã Hoàng Cương. Đây là 2 HTX hoạt động theo phương châm tự nguyện và bước đầu đã có hiệu quả rất tích cực. 

Theo báo cáo, đến nay, Thanh Ba có tổng số 48 HTX và quỹ tín dụng, 7 tổ hợp tác. Trong đó, có 28 HTX dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản và lâm nghiệp, 2 HTX tiểu thủ công nghiệp, 4 đơn vị quỹ tín dụng nhân dân, 6 đơn vị dịch vụ thương mại và vệ sinh môi trường. Tổng số lao động thường xuyên trong HTX hiện có 165 người.

Kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện Thanh Ba trong giai đoạn vừa qua có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước hỗ trợ trực tiếp và tạo việc làm cho các thành viên của HTX. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn định.

Năm 2020, Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể của huyện Thanh Ba đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tập thể như: Phấn đấu năm 2020 có ít nhất 25 - 30 HTX và 10 tổ hợp tác hoạt động đạt loại tốt, tốc độ doanh thu bình quân HTX từ 3.500 đến 3.800 triệu đ/năm, tổ hợp tác 450 triệu đ/năm. Thu nhập lao động thường xuyên đạt 35- 39 triệu đ/năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Thanh Ba cũng đã bày tỏ một số những khó khăn vướng mắc của Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể của huyện Thanh Ba trong việc thực hiện Luật HTX năm 2012 cũng như các giải pháp mà huyện Thanh Ba đặt ra để thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã có những kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm có cơ chế, biện pháp phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020, xem xét hỗ trợ kinh phí cho các HTX trong việc xây dựng trụ sở, đồng thời tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ HTX.

Thay mặt Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Thanh Ba đã làm được trong phát triển kinh tế tập thể của huyện thời gian qua đồng thời cũng chỉ ra những việc cần làm trong chỉ đạo thực hiện thời gian tới. Về phía tỉnh sẽ xây dựng chính sách cụ thể để khuyến khích, tháo gỡ khó khăn cho các HTX, nhất là chính sách về đất đai, chính sách về miễn giảm thuế tạo điều kiện để các HTX mở rộng ngành nghề dịch vụ./.

Thu Hà, Hoài Vũ - Đài truyền thanh Thanh Ba