Cơ quan thường trực: UBND huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ
Trụ sở: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210.3885.240 – Email: ubthanhba@phutho.gov.vn