Truyền thống lịch sử

Gắn liền với lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và truyền thống lịch sử của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Đảng bộ huyện Thanh Ba sớm được ra đời, có tổ chức chặt chẽ và có những bước phát triển vững chắc.

Vào cuối năm 1939, đồng chí Lương Khánh Thiện - Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ cùng một số đồng chí xứ ủy viên và cán bộ của Đảng đến địa bàn Phú Thọ hoạt động và tiến hành xây dựng cơ sở cách mạng tại xã Thái Ninh. Chi bộ Đảng cộng sản Thái Ninh đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Bắc Kỳ, là hạt giống đầu tiên của tỉnh Phú Thọ tạo cơ sở cho việc thành lập chi bộ Đảng của huyện Thanh Ba sau này. Cũng từ đó, phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân trong huyện nhanh chóng phát triển, các cơ sở cách mạng được lan rộng tới các xã Đông Lĩnh, Đào Giã, đặc biệt phát triển mạnh ở Vũ Yển. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Thọ, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương, ngày 06-01-1947, tại xã Vũ Yển, chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Thanh Ba sau này, được thành lập gồm 4 đảng viên và đồng chí Nguyễn Chanh được cử làm Bí thư Chi bộ. Chi bộ Thanh Ba lúc này làm nhiệm vụ như một ban cán sự huyện.

Việc thành lập chi bộ Đảng của huyện là một sự kiện lịch sử - chính trị hết sức trọng đại, đánh dấu bước phát triển của phong trào cách mạng trên địa bàn huyện Thanh Ba, nhằm đáp ứng đòi hỏi cấp bách của cuộc kháng chiến ở địa phương tại thời điểm đó, đồng thời đem lại cho nhân dân Thanh Ba niềm phấn khởi và sự tin tưởng to lớn vào vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, vào thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc. Mặc dù mới được thành lập, song với sự chỉ đạo tích cực về công tác phát triển đảng viên, trong 2 năm đầu, số lượng đảng viên của chi bộ đã có chuyển biến rõ nét. Tại thời điểm cuối quý I năm 1947, chi bộ đảng đã có 13 đảng viên, tiếp tục đến cuối năm 1947, Đảng bộ huyện đã có 56 đảng viên sinh hoạt ở 4 chi bộ; năm 1948 toàn huyện đã có 20 chi bộ với 301 đảng viên.

Trải qua 70 năm, Đảng bộ huyện Thanh Ba đã liên tục phát triển về quy mô và không ngừng được củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo nhân dân địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị to lớn của các giai đoạn cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, nhân dân Thanh Ba đã cùng với nhân dân cả nước làm tốt công tác xây dựng lực lượng kháng chiến, chống giặc càn quét bảo vệ quê hương, vừa xây dựng hậu phương vững mạnh, vừa ra sức phục vụ tiền tuyến đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, mang lại ruộng đất cho dân cày. Huyện Thanh Ba và 4 xã Vũ Yển, Chí Tiên, Thanh Vân và Hanh Cù đã vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Từ những năm 1955 đến năm 1975, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân trên địa bàn cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn. Trải qua hai cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Ba đã động viên hàng vạn người con ưu tú tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, với hàng chục vạn ngày công, cùng hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm đóng góp phục vụ hỏa tuyến, trong số đó có 1.620 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, 1.121 thương binh và còn biết bao cựu chiến binh trở về mà tới hôm nay trên mình vẫn mang đầy thương tích, dấu tích của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Từ năm 1976, cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng bộ và nhân dân Thanh Ba bắt tay vào tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý HTX, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; đã hoàn thành quy hoạch tổng thể của huyện và các quy hoạch ngành, từ đó sớm hình thành cơ cấu kinh tế nông - lâm - công nghiệp - dịch vụ trên địa bàn, tạo ra vùng sản xuất tương đối tập trung trong huyện, gắn kinh tế với quốc phòng, an ninh; trong 30 năm thực hiện đổi mới, đặc biệt từ năm 1996 tái lập huyện Thanh Ba đến nay, Đảng bộ huyện đã tập trung cụ thể hoá các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp thành các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tiềm lực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đảm bảo thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trải qua 70 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, đến nay Đảng bộ huyện Thanh Ba đã có 47chi, đảng bộ với tổng số 7.088 đảng viên. Trong 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Ba đã viết tiếp vào truyền thống quê hương những trang sử hào hùng. Quân và dân huyện Thanh Ba vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân; có 10 tập thể, 10 cá nhân được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; Hai lần được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (năm 2008, 2014). Toàn huyện có 73 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 4 tập thể, 4 cá nhân vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 25 Bằng khen, 31 Cờ thi đua xuất sắc của các bộ, ngành, UBND tỉnh tặng cho các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đặc biệt năm 2007 Thanh Ba vinh dự được đón nhận Kỷ niệm chương Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ trao tặng.

Từ năm 1996, huyện Thanh Ba được tái lập đến nay trải qua 4 nhiệm kỳ đại hội. Ban chấp hành Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ đã cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thành các nghị quyết chuyên đề, tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt quan tâm chỉ đạo lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, đưa vào sản xuất các loại giống mới có năng suất cao, bảo đảm an ninh lương thực, cơ bản giải quyết được vấn đề thực phẩm phục vụ nhu cầu dân sinh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc.

Kết quả trên là tiền đề và điều kiện quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Thanh Ba tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra: Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, quan tâm công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Khai thác hợp lý các tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, phấn đấu kinh tế tăng trưởng cao và bền vững. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia, gắn với thực hiện các vấn đề an sinh xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá là: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt; phát triển các ngành công nghiệp tập trung, gắn với bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2020 huyện Thanh Ba cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Thanh Ba xác định việc kế thừa và phát huy truyền thống cao quý ấy là trách nhiệm lớn lao của tất cả cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong huyện, để tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện Thanh Ba phát triển toàn diện và bền vững.