Điều kiện tự nhiên

Thanh ba phía đông giáp huyện Phù Ninh và Đoan hùng, phía Tây giáp huyện Cẩm khê, phía Nam giáp Thị xã Phú thọ và huyện Tam nông, phía Bắc giáp huyện Hạ Hoà.
Tổng diện tích tự nhiên: 19.465,35 ha, có 33.271 hộ với 114.002 người.
Toàn huyện có 27 xã, thị trấn, phân bổ thành 256 khu dân cư.
Thanh Ba còn là nơi có nhiều cơ quan, cơ sở công nghiệp của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn.