Giới thiệu xã Hoàng Cương

1. Đặc điểm tình hình tự nhiên:
Hoàng Cương là một xã miền núi thuộc tiểu vùng II của huyện Thanh Ba. Có diện tích tự nhiên là: 368,64 ha; Dân số: 3.213 khẩu với 936 hộ. Được bố trí ở 05 khu dân cư. Nguồn tài nguyên đất của xã rất đa dạng mầu mỡ là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp.
+ Dện tích đất nông nghiệp là: 208,71ha, trong đó:
- Đất sản xuất nông nghiệp: 196,44 ha
- Đất nuôi trồng thủy sản: 6.57 ha.
- Đất lâm nghiệp: 5.71 ha
+ Đất phi nông nghiệp: 157.50 ha chiếm 42.7% đất tự nhiên. Trong đó: Có 104.31ha là đất sông Thao và mặt nước chuyên dùng. Cho nên rất thuận lợi cho việc tưới tiêu phục vụ cho SXNN.
+ Đất chưa sử dụng: 2.43ha chủ yếu là các vùng đất ven sông, ngòi, hành lang đồi cho nên không tập trung để SXNN được.
+ Đất rừng lâm nghiệp của xã là 5.71 ha chiếm 1.54 %.Tổng diện tích đất trong toàn xã.
Đời sống của nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp với thế mạnh tiềm năng đất đai và nguồn lao động.nhân dân trong xã có truyền thống yêu nước, cần cù, chịu khó năng động trong cơ chế thị trường. Với quyết tâm vươn lên xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần vật chất của nhân dân ngày càng phát triển.

2. Vị trí địa lý và tình hình dân cư:
* Vị trí, địa lý:
Xã có vị trí địa lý khá thuận lợi cho việc giao thương, vận chuyển hàng hóa và có lực lượng lao động dồi dào. Có hệ thống đường sắt và đường Cao tốc chạy qua.
Hoàng Cương là xã tiếp giáp giữa huyện Thanh Ba và Huyện Cẩm Khê, có tuyến đường Quốc lộ 2D chạy dọc theo địa phận của xã với chiều dài 4,0km và có phần tiếp giáp với các xã trong khu vực như sau:
- Phía Bắc giáp: Xã Thanh Xá, xã Mạn Lạn
- Phía Nam giáp: Xã Chí Tiên, huyện Cẩm Khê
- Phía Đông giáp: Xã Chí Tiên
- Phía Tây giáp: Huyện Cẩm Khê
Do đặc điểm vị trí địa lý của xã là vùng đồi núi thấp nên tài nguyên nước của xã tương đối dồi dào đặc biệt có dòng sông Thao chạy dọc theo địa hình của xã nên phục vụ tốt cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trong xã.
* Về diện tích mặt nước:
Diện tích: - Sông Thao: 90,86 ha và với Diện tích mặt nước chuyên dùng: 13,23 ha. Ngoài ra còn có các hồ, đập chứa nước phục vụ tưới tiêu cho diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên Sông Thao cũng có mặt hạn chế của nó như: sạt lở hàng năm cũng ảnh hưởng đến đất đai, điều kiện sống của người dân ven bờ.
Diện tích nuôi trồng thủy sản 6,57 ha và 29,37 ha đất một vụ lúa, kết hợp một vụ cá hàng năm đã mang lại thu nhập lớn cho nhân dân địa phương.
* Tình hình dân cư:
Tổng dân số: 3.213 khẩu với 936 hộ. Được bố trí ở 05 khu dân cư; Trong đó: Hộ nông nghiệp 600 hộ, chiếm 63,7 %.
Tổng số lao động: 2100 lao động; Trong đó: Có 1779 lao động có việc làm thường xuyên đạt 84,7 %, có 1000 lao động qua đào tạo đạt 47,6%.
Thu nhập bình quân 26 triệu đồng/người/năm.
Tổng sản lượng lương thực có hạt: 1.362 tấn.
Bình quân lương thực đầu người đạt 412,6 kg/người/năm.
Tỷ lệ hộ nghèo: 11,4 %
* Về cơ cấu kinh tế:
Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Chiếm 20 %
Công nghiệp, TTCN, xây dựng: Chiếm 58,1%
Thương mại, dịch vụ: Chiếm 21,9%
* Cơ cấu lao động:
Nông, lâm nghiệp, thủy sản là 1027 lao động, chiếm 57,7 %
Công nghiệp, xây dựng là 300 lao động, chiếm 16,8 %
Thương mại, dịch vụ là 347 lao động, chiếm 19,5%
Hộ khác là 452 lao động, chiếm 25 %

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ đã lãnh chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế- Xã hội nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo ổn định kinh tế giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo cụ thể từng bước phát triển kinh tế- Xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, nhà văn hóa được quan tâm trú trọng từ đó nâng cao nhận thức việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội xây dựng quê hương Hoàng Cương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Trong công tác xây dựng Đảng TSVM, lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tập trung vào việc lãnh đạo củng cố, xây dựng tổ chức, thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Trong công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong xã thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên, công chức không được làm.
Tập trung chỉ đạo xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở khu dân cư, và các công trình phúc lợi góp phần làm thay đổi một bước diện mạo nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới, tập trung sự lãnh đạo của Đảng uỷ nhằm phát huy nguồn lực tại chỗ, huy động sự đóng góp của nhân dân, để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ đời sống, văn hoá của nhân dân.
Hoạt động của MTTQ và các Đoàn thể: Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong giai đoạn hiện nay là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định. MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội là lực lượng chủ lực trên mọi lĩnh vực. là nơi đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở, theo cơ chế phối kết hợp: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhân dân thực hiện và cùng hưởng thụ.

porno pretoporno.com XXX Pornos www.puttanahd.com www.bokepbejat.com xvideos2020.me xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com pornô xxx móvel www.xxxarabtube.com porno gratis