Giới thiệu xã Thanh Vân

Thanh Vân là một xã miền núi thấp thuộc tiểu vùng 3 của huyện Thanh Ba, có tổng diện tích tự nhiên là 583,56 ha với tổng dân số 3266 nhân khẩu, gồm 907 hộ được phân bố trên 7 khu hành chính.

Xã Thanh Vân có 10 chi bộ với 176 đảng viên. Có sự lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, sự giám sát của HĐND xã cùng với tinh thần đoàn kết thống nhất và trách nhiệm của từng thành viên UBND, UBND xã đã bám sát vào sự lãnh đạo của Đảng, Nghị quyết HĐND, quyết tâm phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, ANQP năm 2018 và những năm tiếp theo.

Nhân dân xã Thanh Vân có truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước, cần cù, sáng tạo. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước Thanh Vân là cái nôi của văn nghệ kháng chiến. Phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn xã được duy trì và phát triển. 

Xã Thanh Vân có chùa An Dương, đình Miễu, đình Cầu. Công tác quản lý về tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo an toàn. Mọi hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đều đảm bảo tự do, đúng quy định của pháp luật.

Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Vân luôn đoàn kết thống nhất. Trong những năm gần đây nền kinh tế, xã hội phát triển mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. 

Xã có trường mầm non và trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia, Trạm Y tế đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Các tuyến đường chính liên xã đều được thắp sáng nhờ chương trình thắp sáng đường quê. Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Năm 2018, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt 83,4%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” được xây dựng và phát triển. Đến năm 2018, xã Thanh Vân có 3 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa (khu 2, khu 4, khu7). 

Qua nhiều năm, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Vân đã tạo dựng được một nền kinh tế ổn định và phát triển, một nền văn hóa dân tộc đặc sắc, hoạt động văn nghệ thể dục thể thao phát triển.