Giới thiệu xã Thanh Hà

Xã Thanh Hà có tổng diện tích tự nhiên là 547,74 ha, trong đó đất canh tác là 235,2ha. Tổng dân số của xã: 5.039 khẩu, số hộ 1216, phân bố ở 11 khu dân cư.

Địa bàn xã có đường tỉnh lộ 320, đường sắt, đường sông chạy qua; có trường Mầm non, trường Tiểu học, Trường THCS và các công ty: Toàn năng, công ty KOVI, Ngân hàng nông nghiệp huyện đóng trên địa bàn. Vì vậy đã tạo nhiều thuận lợi cho việc giao lưu hàng hoá, phát triển ngành nghề dịch vụ tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã đã tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã vượt qua mọi khó khăn, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và nguồn lực sẵn có, tập trung đẩy mạnh tăng gia sản xuất, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm thiểu những ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất và đời sống. Vì vậy kinh tế xã hội trong năm vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. 

Hiện nay xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 theo quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 25/12/2018.