Giới thiệu xã Phương Lĩnh

Phương Lĩnh là xã thuộc tiểu vùng II của huyện Thanh Ba có diện tích tự nhiên 197,41ha. Là một xã nhỏ có đường trục dài hơn 4km, trên địa bàn của xã có 01 bến đò ngang tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa và thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân trong xã. Toàn xã có 545 hộ dân với 2095 nhân khẩu chia thành 8 khu dân cư. Toàn đảng bộ có 11 chi bộ với 130 đảng viên trong đó có 8 chi bộ khu dân cư, 02 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ y tế.

Năm 2018 là một năm có nhiều thành công mới của Đang ủy, Chính quyền xã. Các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đảng bộ và Chính quyền đều đạt TSVM. Các tổ chức trong hệ thống chính trị, chính quyền có đội ngũ cán bộ trẻ, có nhiệt huyết, có trình độ, năng lực làm tốt công tác tuyên truyền để thực hiện các nội dung mà mục tiêu đề ra. 

Hiện nay trên địa bàn xã dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – UBND xã toàn xã đang nỗ lực trên đường về đích nông thôn mới. Đã xây dựng các mô hình điểm như dồn đổi ruộng đất ở khu dân cư số 3. Năm 2018 đã xây dựng và đăng ký về đích nông thôn mới là khu 1, khu 3 và khu 5.