Giới thiệu xã Năng Yên

Năng Yên là một xã miền núi thuộc tiểu vùng 3 của huyên Thanh Ba. Diện tích tự nhiên: 805,16 ha, có 737 hộ, dân số: 2.527 khẩu. Đảng bộ có 12 chi bộ với 163 đảng viên.

Xã tự hào có di tích lịch sử Đền Năng Yên được ủy ban Nhân Dân tỉnh Phú Thọ công nhận là di tích cấp tỉnh năm 1993. Đền là nơi thờ tự Tam Vị Đức Đại Vương con Vua Hùng thứ 17, các tướng lĩnh tài ba xuất chúng đã góp phần vào công cuộc buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cứ mỗi dịp xuân về vào ngày mùng 7 tháng giêng hàng năm đảng bộ chính quyền và Nhân Dân tổ chức lễ hội truyền thống đón tiếp hàng vạn du khách từ khắp mọi miền tổ quốc về dự.

Trong những năm qua Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Năng Yên luân quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa.
Năm 2018 cán bộ UBND xã gồm 21 người, trong đó cán bộ xã là 10 người,công chức là11người.Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là Huyện ủy và ủy ban Nhân Dân huyện Thanh Ba, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Năng Yên đã vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tựu đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước và trang sử vàng của quê hương.

Với những thành tựu đã đạt được cùng truyền thống tốt đẹp của quê hương sẽ là tiền đề để Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Năng Yên từng bước đi tiếp con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân vững bước đi lên trên con đường đổi mới xây dựng quê hương Năng Yên ngày càng giàu đẹp và văn minh.