Xã Hoàng Cương tổ chức Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND xã Hoàng Cương đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Sản xuất nông  nghiệp được chỉ đạo tích cực, năng suất lúa bình quân đạt 56,79 tạ/ha. Tổng giá trị thu nhập đạt 162,4 tỷ đồng đạt 59,2% kế hoạch; Bình quân lương thực đạt 224,5kg/người đạt 85% kế hoạch năm; Bình quân thu nhập đạt 17,03 triệu đồng/ người, đạt 56,2%  kế hoạch năm. Xây dựng cơ bản được quan tâm, các công trình xây dựng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công; công tác thu chi ngân sách đảm bảo chế độ chính sách theo quy định. Các hoạt động thông tin tuyên truyền được tăng cường, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.Về giáo dục: chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, quy mô trường lớp trường lớp ổn định, cơ sở vật chất cho dạy và học được tăng cường; Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm nhất là công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi; công tác thương binh - xã hội và thực hiện chính sách đối với người có công được triển khai đồng bộ theo quy định; việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo đảm bảo chính xác, đúng đối tượng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.


HĐND xã đã triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 22 đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ, thành phần và đúng Luật. Đồng thời, Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng các ban HĐND xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã và Ủy viên UBND xã theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp đã có 9 lượt ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề như phát triển kinh tế; đường giao thông nông thôn; vấn đề xử lý rác thải, vấn đề chính sách bảo hiểm y tế, ... Thay mặt Thường trực HĐND xã, đồng chí Phạm Đức Dũng - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và trả lời các ý kiến ngay tại kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong xã, Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã Hoàng Cương, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để xã Hoàng Cương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.