Giới thiệu thị trấn Thanh Ba

Thị trấn Thanh Ba là cửa ngõ phía đông của huyện Thanh Ba , được thành lập theo tinh thần nghị quyết 82 của Thủ tướng Chính Phủ năm 1996.

Bản đồ địa chính của thị trấn Thanh Ba chỉ rõ:

Phía Bắc giáp xã Đồng Xuân;
Phía Đông giáp xã Đông Lĩnh, Thái Ninh
Phía Nam giáp xã Ninh Dân;
Phía Tây giáp xã Đồng Xuân,Yên Nội

Có tỉnh lộ 314 chạy qua, thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán với các huyện,tỉnh bạn.

Thị trấn Thanh Ba là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện Thanh Ba. Diện tích tự nhiên 488,71 ha, được chia thành 12 khu dân cư, với 2.422 hộ và 9.199 nhân khẩu. Mật độ dân cư đông, dịch vụ thương mại phát triển đa dạng. Trên địa bàn, có 4 dân tộc cùng nhau chung sống trong cộng đồng, trong đó: Dân tộc ít người chiếm khoảng 1,26% dân số. Thị trấn được tổ chức thành 12 khu hành chính, trong đó 11/12 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; có 3/4 trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc Gia; có 32 cơ quan, xí nghiệp trung ương và địa phương đóng trên địa bàn,thuận lợi cho việc khai thác thế mạnh của vùng: cây chè, cây nguyên liệu giấy. Thị trấn có nguồn tài nguyên đơn lẻ, chủ yếu là đá vôi phục vụ nhu cầu sản xuất của 02 công ty xi măng Sông Thao và Thanh Ba.

Trên chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển,Thị trấn Thanh Ba đã và đang khẳng định mình là trung tâm của huyện Thanh Ba;thị trấn Thanh Ba đang trên đường phát triển và khởi sắc;đời sống nhân dân từng bước được cải thiện,nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.