Thanh Ba hoàn thành sáp nhập 12 trạm y tế thành 4 đơn vị
  • Cập nhật: 22/04/2021
  • Lượt xem: 6133 lượt xem

Sau sáp nhập xã, huyện Thanh Ba vừa hoàn thành việc sáp nhập 12 trạm y tế trên địa bàn thành 4 trạm y tế.

Cụ thể: Trạm Y tế xã Hoàng Cương được sáp nhập từ 3 trạm y tế: Hoàng Cương, Thanh Xá và Yên Nội; Trạm Y tế xã Mạn Lạn được sáp nhập từ 3 trạm y tế: Mạn Lạn, Vũ Yển và Phương Lĩnh; Trạm Y tế xã Hanh Cù được sáp nhập từ 3 trạm y tế: Hanh Cù, Yển Khê và Thanh Vân; Trạm Y tế xã Quảng Yên được sáp nhập từ 3 trạm y tế: Năng Yên, Quảng Nạp và Thái Ninh.
Sau khi hợp nhất, các trạm y tế trên sẽ về làm việc chung tại cơ sở mới. Theo đó, Trạm Y tế Hoàng Cương đóng tại Trạm Y tế Thanh Xá cũ; Trạm Y tế xã Mạn Lạn hoạt động tại Trạm Y tế Phương Lĩnh cũ; Trạm Y tế xã Hanh Cù hoạt động tại Trạm Y tế Thanh Vân cũ và Trạm Y tế xã Quảng Yên hoạt động tại Trạm Y tế Năng Yên cũ.

 

 Việc triển khai sáp nhập các trạm y tế được thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, được chính quyền địa phương, bà con nhân dân, đội ngũ cán bộ tại các trạm y tế đồng tình, ủng hộ, đảm bảo sự đồng thuận cao. Qua đó, nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tạo thuận lợi trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba