Tư lệnh Quân khu 2 làm việc tại huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 07/11/2019
  • Lượt xem: 2353 lượt xem

Chiều 06/11/2019, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2, cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã về thăm và làm việc tại huyện Thanh Ba về kết quả triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2019. Cùng làm việc có các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện Thanh Ba.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tư lệnh Quân khu 2 đã nghe tóm tắt về tình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng 10 tháng đầu năm của Ban chỉ huy Quân sự huyện. 

Trong năm 2019, huyện Thanh Ba đã chỉ đạo Ban CHQS các cấp xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; duy trì công tác giao ban, trao đổi nắm tình hình các xã trong huyện, tiếp tục thực hiện hiệu quả các mặt công tác về quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với với xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; chỉ đạo 4 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ và 1 xã diễn tập phòng chống thiên tai đạt kết quả tốt; triển khai và thực hiện các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo đúng kế hoạch. Ngoài ra, huyện đã tổ chức tốt hội thi cán bộ DQTV huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2019 và tích cực thực hiện phong trào “Quân đôi chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã tham gia tu sửa được 5km đường liên thôn, liên xã; tu sửa trên 2km kênh mương; 01 nhà văn hóa khu dân cư và đóng góp 545 ngày công để cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh quân khu 2 đã biểu dương thành tích lực lượng vũ trang huyện Thanh Ba đã đạt được. Đồng chí yêu cầu huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, phòng chống âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; Triển khai công tác Đảng, công tác chính trị cùng địa phương xây dựng các phương án bảo vệ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện tốt chủ trương chăm sóc người có công; chuẩn bị tốt mọi điều kiện thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Nhân dịp này Tư lệnh Quân khu đã trao tặng BCH quân sự huyện Thanh Ba trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền./.

Thu Hà - Đài truyền thanh Thanh Ba