Tổng kết vụ chiêm xuân 2018 – 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2019 - 2020
  • Cập nhật: 22/11/2019
  • Lượt xem: 2468 lượt xem

Chiều ngày 20/11/2019, UBND huyện Thanh Ba tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2018-2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân 2019 - 2020 và một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo từ nay đến hết năm 2019.

Kết quả gieo trồng vụ Chiêm xuân 2017 -2018 với tổng diện tích tích trên 5200 ha. Trong đó, cây lúa gieo cấy 3.200ha, năng suất đạt trên 58 tạ/ha, sản lượng đạt gần 19 ngàn tấn. Các diện tích ngô và rau màu đều đạt và vượt kế hoạch.

Trong vụ chiêm xuân vừa qua, huyện Thanh Ba tích cực thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với mở rộng diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao đạt 1.350ha, tăng 636ha so cùng kỳ. Công tác trồng cây, trồng rừng được quan tâm: Toàn huyện đã trồng được trên 46 nghìn cây phân tán các loại và 126ha rừng tập chung, cùng với đó đẩy mạnh kỹ thuật chăm sóc trồng cây ăn quả.
Kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019 - 2020 về trồng trọt, huyện Thanh Ba phấn đấu thực hiện tổng diện tích gieo trồng trên 5500ha, trong đó, mở rộng thêm diện tích trồng cây bưởi. Chăn nuôi đàn trâu bò đạt trên 15.000 con, lợn 40.000 con, tổng đàn gia cầm 1.800 ngàn con và 700 ha nuôi trồng thủy sản. Chú ý đẩy mạnh tiến độ cho năng suất năm sau cao hơn năm trước vượt kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, UBND huyện Thanh Ba tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác quản lý nhà nước, công tác dịch vụ sản xuất, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng các mô hình cây con có giá trị nhằm mang lại năng suất cao hơn trên một đơn vị diện tích. Tại hội nghị, huyện đã triển khai kế hoạch phát động ra quân nạo vét sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2019 – 2020; thông báo các quyết định của UBND tỉnh Phú thọ về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 ./..

Thu Hà - ĐTT Thanh Ba