TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021
  • Cập nhật: 17/12/2018
  • Lượt xem: 7323 lượt xem

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Phú Thọ và Huyện ủy Thanh Ba, vừa qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tiến hành tổng kết công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhằm đánh giá một cách nghiêm túc những kết quả đạt được trong vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo cuộc bầu cử huyện Thanh Ba và những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục.

Ngay từ khi nhận được kế hoạch của Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh và các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Ban Thường trực MTTQ huyện Thanh Ba đã xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp kỳ này có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng. Vì vậy, sau khi nghiên cứu kỹ các văn bản, MTTQ huyện đã tiến hành đồng bộ các nội dung được quy định trong luật MTTQ Việt Nam, trọng tâm là tiến hành công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và vai trò của MTTQ huyện tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp kỳ này. Đặc biệt là chức năng tham mưu của MTTQ cho Thường trực Huyện ủy ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử do đồng chí Bí thư huyện ủy trực tiếp làm trưởng ban.

Theo phân bổ của trên, huyện Thanh Ba có tổng số dân là 113.000 người, được bầu 40 đại biểu HĐND cấp huyện, 695 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Sau 3 vòng hiệp thương số đại biểu ứng cử vào đại biểu HĐND huyện khóa XIX được chốt để đưa vào danh sách bầu là 64 người. Số đại biểu chính thức tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 1.162 người, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tỷ lệ nữ chiếm 39%, tuổi trẻ 23%, người ngoài đảng 39%, tôn giáo 0,08%. Để góp phần làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp thành công, MTTQ huyện đã phối hợp chặt chẽ với HĐND các cấp tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử trong toàn huyện với 210 cuộc, trong đó tiếp xúc đại biểu Quốc hội tại 2 điểm, tiếp xúc đại biểu HĐND tỉnh 4 điểm, đại biểu HĐND huyện 12 điểm, HĐND xã, thị trấn 192 điểm. Các cuộc tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật. Có 21.015 lượt cử tri được mời đến dự, tỷ lệ đạt 89%, có 578 ý kiến, các ý kiến của cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên và đều bày tỏ sự tín nhiệm, kỳ vọng ở các ứng cử viên nếu trúng cử vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cần có sự đổi mới về phương pháp vận dụng trình độ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, tích cực đóng góp cho Quốc hội và HĐND các cấp những việc làm thiết thực cho lợi ích cử đất nước và của Nhân dân.

Với sự đóng góp tích cực của MTTQ các cấp; đúng 7 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2016 tại 189 tổ bầu cử trên địa bàn huyện Thanh Ba đã tiến hành khai mạc theo đúng thời gian quy định. Cùng với Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã phân công 100% cán bộ thường trực ở huyện để tổng hợp kết quả bầu cử theo tiến độ. Kết quả có 89.722/89.681 cử tri trong toàn huyện đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình, đạt tỷ lệ 99,95%. Trong đó bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đủ 02 người, bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đủ 06 người, bầu cử đại biểu HĐND huyện đủ 40 người. Riêng đại biểu HĐND xã, thị trấn tổng số 695 đại biểu, số trúng cử sau khi bầu là 661, (bầu bổ sung 05 đại biểu).

Có thể nói, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Thanh Ba cơ bản đã thành công tốt đẹp. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Ba và Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, sự cố gắng, trách nhiệm của MTTQ  và các tổ chức thành viên huyện và các đơn vị cơ sở trong toàn huyện, quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được chuẩn bị chu đáo và được tiến hành trang trọng, bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng quy định của Luật bầu cử. Quá trình triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Ban chỉ đạo bầu cử huyện đề ra. Bên cạnh đó công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được tiến hành sâu rộng trên địa bàn toàn huyện, tạo cơ sở cho Nhân dân hiểu rõ về Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND mới để mọi công dân sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự ưu tú vào đảm nhận vai trò là người đại biểu của dân, do dân, vì dân.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích cố gắng, MTTQ huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong cuộc bầu cử vừa qua đó là: Vai trò của một số chủ tịch MTTQ cơ sở mới được kiện toàn chưa có kinh nghiệm, công tác tham mưu phối hợp của MTTQ với chính quyền ở một số đơn vị chưa được chặt chẽ nên công tác chỉ đạo còn lúng túng; việc niêm yết danh sách cử tri tại một số tổ bầu cử còn chưa kỹ, có nơi còn bỏ sót hoặc trùng lặp… Những tồn tại, hạn chế đã được MTTQ huyện nghiêm túc kiểm điểm để các đơn vị tự liên hệ rút ra bài học kinh nghiệm trong thời gian tiếp theo./.   

Thanh Ba, ngày 06  tháng 6  năm 2016

              Lê Thị Thu Thanh

          MTTQ huyện Thanh Ba