Thông báo lịch điều chỉnh tiếp công dân chung của lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện Thanh Ba năm 2019
  • Cập nhật: 24/09/2019
  • Lượt xem: 1034 lượt xem

Tải về Thông báo:

TB_150signed_20190923090501599590.pdf