Thanh Ba tổ chức hội nghị thảo luận đổi tên các khu dân cư trùng lặp
  • Cập nhật: 16/10/2019
  • Lượt xem: 4902 lượt xem

Sáng ngày 15/10/2019, UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị hướng dẫn và thảo luận phương án đổi tên các khu dân cư trùng lặp trong 12 đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021. Đồng chí Nguyễn Kim Hải - PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo đề án số 813/ ĐA- UBND về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đã được HĐND huyện thông qua, huyện Thanh Ba có 12 xã sẽ sắp xếp thành 4 đơn vị với tổng số 91 khu dân cư. Trong đó có 37 khu dân cư được đưa vào sắp xếp thành lập 18 khu dân cư mới, giảm 19 khu. Tổng số khu dân cư sau khi sắp xếp của 4 đơn vị là 72 khu; trong đó có 48 khu dân cư có tên trùng lặp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trên cơ sở thống nhất theo hướng dẫn của UBND huyện về các phương án, cách thức đổi tên. Theo đó, huyện Thanh Ba đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất đổi tên tất cả các khu dân cư trong tất cả các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, trong phương án này thực hiện theo 2 lựa chọn.

Phương án thứ nhất: Đổi tên tất cả các khu dân cư trong tất cả các đơn vị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Trong phương án này thực hiện theo 2 lựa chọn: Đặt tên theo số thứ tự tăng dần bắt đầu từ khu dân cư số 1 hoặc đặt tên riêng bằng chữ theo tên làng, xóm cũ hoặc tên mới gắn với điểm đặc thù, truyền thống lịch sử văn hóa của từng khu.

Phương án thứ 2: Các khu dân cư tại các xã sau khi sáp nhập giữ nguyên tên khu như cũ. Kết luận hội nghị, đồng chí PCT UBND huyện yêu cầu các xã căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, chọn phương án đổi tên phù hợp đảm bảo sự đồng thuận cao của nhân dân tại các khu dân cư./.

Thu Hà - Đài truyền thanh Thanh Ba