Thanh Ba tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy
  • Cập nhật: 19/12/2019
  • Lượt xem: 1506 lượt xem

Sáng ngày 16/12/2019, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba tổ chức hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến các dự thảo báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh dự hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản trong Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

Dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện đã chủ động quyết liệt trong quản lý và chỉ đạo điều hành. Kinh tế xã hội của huyện Thanh Ba về cơ bản ổn định trên tất cả các lĩnh vực và có bước phát triển. Tổng số 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Nổi bật như tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn ước thực hiện trên 2.600 tỷ đồng, tăng 8.2% so với cùng kỳ 2010, vượt kế hoạch 1.5%. Tổng thu ngân sách đạt 220,5 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8.53%; có 8 trường đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ đường giao thông đạt cứng hóa 64.5%; Thêm một xã về đích nông thôn mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được nghe dự thảo báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết số 11 ngày 5/8/2016 của HĐND huyện Thanh Ba; đề xuất điều chỉnh, bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Các đại biểu đã cùng thảo luận các vấn đề trọng tâm trong đó tập trung làm rõ thêm những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển trong năm 2020. Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính khu, xã; Công tác cán bộ; Dồn đổi ruộng đất; Xây dựng các cánh đồng mẫu lớn; Tiếp tục xây dựng và duy trì nông thôn mới. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của huyện ủy, UBND huyện trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý; Lưu ý các vấn đề như cân đối chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, không dồn đổi ruộng đất bằng mọi giá, Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa sau dồn đổi; Thu hút đầu tư phát triển khu cụm công nghiệp cần gắn với bảo vệ môi trường; Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện sắp tới./.

Quang Mạnh - Đài TT Thanh Ba