Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm việc tại huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 09/12/2019
  • Lượt xem: 1021 lượt xem

Ngày 06/12/2019, Đoàn lãnh đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã có buổi thăm, kiểm tra và làm việc về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2019 tại huyện Thanh Ba.

Tại huyện Thanh Ba, Đoàn đã đi thăm, kiểm tra các thiết chế văn hóa xã Đồng Xuân; các công trình văn hóa tại Thị trấn Thanh Ba như công trình khu lưu niệm Bác Hồ, sân vận động và Trung tâm văn hóa huyện.

Năm 2019, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh; Phòng văn hóa và Thông tin huyện đã thực hiện tốt công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ gia đình được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 88%; Khu dân cư văn hóa đạt trên 90%. Hết năm 2019 toàn huyện có 60/125 đơn vị đạt danh hiệu chuẩn văn hóa; có 5/26 xã đạt danh hiệu văn hóa nông thôn mới bằng 19,2%. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích đạt 100% Nghị quyết đề ra: Huyện có 19 di tích được xếp hạng, có 2 di tích cấp quốc gia, 17 di tích cấp tỉnh. Để phục vụ nhu cầu văn hóa tâm linh cho nhân dân từ năm 2009 đến nay đã tu bổ được 17/19 di tích với số tiền trên 30 tỷ đồng (Trong đó NSNN: 808 triệu đồng, Nguồn XHH 29 tỷ đồng). Bên cạnh đó, hoạt động của Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện trong năm 2019 đã triển khai và thực hiện tốt các lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm mở rộng tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Trong thời gian tới, huyện Thanh Ba tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; cải cách thủ tục hành chính, ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển văn hóa; giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thông đẩy mạnh phát triển du lịch huyện...

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu của Phòng văn hóa và Thông tin huyện đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền; góp phần giúp iện mạo đô thị và nông thôn có nhiều thay đổi, khởi sắc; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đánh giá cao; hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở khang trang, sạch đẹp đảm bảo chuẩn mực văn minh... góp phần quan trọng vào xây dựng huyện Thanh Ba sớm trở thành huyện Nông Thôn Mới./.

Quang Mạnh - ĐTT Thanh Ba