Huyện ủy Thanh Ba tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2025
  • Cập nhật: 25/02/2021
  • Lượt xem: 3010 lượt xem

Sáng ngày 24/2/2021, Huyện ủy Thanh Ba tổ chức hội nghị theo quy trình bốn bước để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, giai đoạn 2020 - 2025, 2021 – 2026 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình về việc xây dựng rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban thường vụ, Ban chấp hành và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Trưởng, Phó các phòng ban ngành, MTTQ và các đoàn thể của huyện giai đoạn 2020 – 2025, 2021 – 2026 và hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh.
Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 và 2021 – 2026.

Huyện Thanh Ba cũng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến tín nhiệm và hội nghị Ban Thường vụ lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách, đề nghị cấp có có thẩm quyền bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2015 và 2021 – 2026, đảm bảo đúng quy trình các bước về công tác cán bộ.

Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác phát triển cán bộ. Đây là khâu quan trọng trong quá trình quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ./.

Thu Hà – Đài truyền thanh Thanh Ba