Hướng dẫn trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, Chuyển mục đích sử dụng đất các dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư.
  • Cập nhật: 16/12/2018
  • Lượt xem: 1793 lượt xem