Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh Giám sát tại huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 10/10/2019
  • Lượt xem: 2247 lượt xem

Sáng 09/10/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế ngân sách - HĐND Tỉnh do đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Nghị quyết Số 08 và Nghị quyết số 21 năm 2017 của HĐND trên địa bàn bàn huyện Thanh Ba.

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017 về danh mục các Dự án phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; huyện Thanh Ba có 33 dự án được triển khai với diện tích đất thu hồi là trên 70ha. Các công trình, dự án sau khi thu hồi, chuyển mục địch sử dụng đất được triển khai theo đúng quy định. Sau khi các tổ chức cá nhân được giao đất, thuê đất đã đầu tư khai thác đúng mục đích và phát huy được hiệu quả góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Thanh Ba, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn cũng gặp một số khó khăn trong việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nguyên nhân là do một số chế độ chính sách trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng như: hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề, ổn định đời sống của người bị thu hồi đất… còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, một số dự án chưa triển khai được do không được bố trí nguồn vốn bởi cắt giảm đầu tư công.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đinh Công Thực – Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả của huyện Thanh Ba trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại của huyện Thanh Ba trong việc thực hiện các Nghị quyết. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện Thanh Ba cần tiếp tục rà soát lại quy hoạch và tiến độ thực hiện các dự án sử dụng đất trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án giao đất, sử dụng đất đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định; cùng với đó, cũng phải kiên quyết có giải pháp thu hồi các dự án chậm triển khai và không khả thi.

Thu Hà - Đài truyền thanh Thanh Ba