Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học
  • Cập nhật: 09/09/2019
  • Lượt xem: 1832 lượt xem

Ngày 06/9/2019, UBND huyện Thanh Ba ban hành Văn bản số 981/UBND-NV về việc Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học. Theo đó, năm 2019, UBND huyện Thanh Ba tuyển dụng 25 chỉ tiêu giáo viên Văn hóa Tiểu học bằng hình thức xét tuyển, làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập trên địa bàn.

Chi tiết thông báo tuyển dụng TẠI ĐÂY