Hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp
  • Cập nhật: 22/03/2021
  • Lượt xem: 335 lượt xem

Chiều 19/3, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo hướng dẫn, việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự.

 

Thời gian tiến hành tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú từ ngày 21/3/2021 đến hết ngày 8/4/2021. Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri. Về xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, chậm nhất là ngày 13/4/2021 phải được tiến hành xong./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba