Hội nghị hành chính giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước huyện Thanh Ba năm 2020
  • Cập nhật: 25/12/2019
  • Lượt xem: 1901 lượt xem

Sáng 21/12/2019, UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020, triển khai sản xuất vụ chiêm xuân và một số nhiệm vụ quan trong khác tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, UBND huyện đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đối với các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn; công khai cơ chế điều hành kế hoạch. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 124,7 tỷ đồng; tổng chi ngân sách huyện là 491 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 1.650 tỷ đồng.

Để đạt được chỉ tiêu này, huyện tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo thu đúng, đủ và kịp thời; đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn huyện, thu dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Chiêm Xuân 2019- 2020 đảm bảo giành thắng lợi; bảo vệ chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quản lý tốt quân số đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh các hoạt động tấn công trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự; kiểm tra đời sống nhân dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán năm 2020./.

Thu Hà - ĐTT Thanh Ba