Thanh Ba sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
  • Cập nhật: 20/04/2021
  • Lượt xem: 5322 lượt xem

Chiều 19/4, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị sơ kết bước 1 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV - Bí thư HU - Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UB bầu cử huyện Thanh Ba, đến nay UB bầu cử của huyện và các xã, thị trấn đã xây dựng, triển khai các bước đúng với tiến độ và luật định. Cụ thể như: huyện, xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành QĐ ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu HĐND hai cấp; trong đó, cấp huyện là 7 đơn vị bầu cử và cấp xã là 125 đơn vị bầu cử. Đến nay, UB MTTQ huyện Thanh Ba và các xã, thị trấn cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng thời gian quy định. UB bầu cử huyện cũng đã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 138 tổ bầu cử; lập danh sách hơn 90,5 ngàn cử tri. Cùng với các mặt công tác trên, thời gian qua UB bầu cử huyện Thanh Ba cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo và đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo HN, đồng chí trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện Thanh Ba đã ghi nhận sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm, kịp thời cuả UB bầu cử các cấp đồng thời khẳng định: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Do đó, để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới cần phải tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu về cuộc bầu cử, tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức niêm yết tiểu sử các ứng cử viên công khai, minh bạch. Các thành viên UBBC huyện thường xuyên xuống địa bàn phụ trách để hỗ trợ công tác bầu cử cho cơ sở. Đảm bảo vật tư, tài liệu, kinh phí phụ vụ công tác bầu cử. Cùng với đó phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các công việc liên quan đến bầu cử và tập trung làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn. Đồng thời, phải tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau cuộc bầu cử./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba