Kinh tế Thanh Ba khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Ba luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của địa phương. Góp phần làm cho diện mạo nông thôn của huyện khởi sắc, đời sống người dân dần cải thiện và nâng...

Hiệu quả Dự án Norred ở Phú Thọ

Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng” (gọi tắt là Dự án Norred) là một trong những dự án lớn của ngành Y tế với mục tiêu dài hạn hỗ trợ thực hiện các mục tiêu y tế quốc gia nhằm cải thiện tiếp cận của người tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu phù hợp với các chiến lược và chính sách quốc gia về phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là việc chống quá tải và chính sách bảo hiểm y tế toàn...