Thanh Ba chuẩn bị tốt cho ngày hội của toàn dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Ðại biểu được lựa chọn, bầu ra phải thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HÐND các cấp. Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng đó, huyện Thanh Ba đã và đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày...